Har du overvejet vores ProCare forsikring?

Med en ProCare forsikring er du dækket ved fejl og uheld.

I dagligdagen kan der let opstå fejl eller ske uheld. Derfor er ProCare forsikringen for mange en fornuftig investering, der giver ekstra tryghed og dermed øger glæden, når det nye produkt tages i brug. 

ProCare forsikringen giver dig bl.a. disse fordele:

  • Du er beskyttet mod fejl, der gør produktet uanvendeligt.
  • Du er beskyttet mod skader efter uheld.  Fx hvis du spilder kaffe i computeren eller telefonen tabes.
  • Du har ikke nogen uventede udgifter i hele forsikringsperioden, da fx omkostningerne til fragt ved reparation erstattes.
  • Du har ikke nogen selvrisiko