Reklamation

Der er to års reklamationsret på alle varer. Du skal huske at reklamere inden for rimelig tid, efter du har konstateret manglen. Reklamerer du inden to måneder, anses reklamationen for at være rettidig.

Vi bestræber os på at udføre alle retmæssige reklamationer inden for 21 arbejdsdage.

Sådan gør du

  • Opret en reklamation ved at logge ind på "Min wupti" og klik på knappen "Reklamation" på siden ”Mine ordrer”. Derefter vælger du produkt og udfylder skemaet.

Når vi modtager din reklamation, kontakter vi dig hurtigst muligt for at aftale det videre forløb. Ved returnering af en vare som følge af reklamation betaler vi fragtomkostningerne, såfremt skaden er dækket af reklamationsretten. Hvis skaden ikke er dækket af reklamationsretten, kan du ende med at skulle betale fragten.

Hvornår bortfalder reklamationsretten?

Reklamationsretten bortfalder, hvis du selv er skyld i manglen. Det kan fx være, hvis du har brugt varen forkert eller der er blevet foretaget uautoriseret reparation. Dernæst bortfalder reklamamationsretten også, hvis serienummeret er fjernet, eller hvis varen har været tilsluttet forkert eller med ukorrekt spænding/strømart.

Hvis varen har taget skade under transporten

Du skal huske at se efter for synlige skader på varen, når du modtager den.

Er emballagen beskadiget, skal du huske at kvittere for modtagelsen af varen med forbehold for eventuelle skader på indholdet – alternativt anbefaler vi, at du helt nægter at modtage varen. Har du mistanke om, at varen har taget skade under transporten, skal du kontakte os inden for senest 5 dage fra modtagelsen af pakken.

Hurtigere ekspedition med serienummer

Alle produkter på wupti.com har et identificerende nummer. Et produktets serienummer er karakteriseret ved, at der står ”SN: eller SNR:” foran et flercifret nummer. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os.

Det letter reklamationsforløbet væsentligt, når serienummeret oplyses. Det er derfor en god idé altid at kontrollere serienummeret ved modtagelse af varer. Og husk at gemme serienummeret et sikkert sted. Vi har som oftest ikke mulighed for at fremskaffe nummeret fra vores leverandører.

Klagemuligheder

Generel information om klagemuligheder. Husk at du altid har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til: kundeservice@wupti.com.

Center for Klageløsning

1. oktober fik Danmark et nyt system for forbrugerklager. Med det nyoprettede Center for Klageløsning har forbrugere fået ny mulighed for hjælp. Læs mere her

EU-Kommissionens online klageportal

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kundeservice@wupti.com.

Mere information og hjælp

Du kan læse mere om reklamation i vores handelsbetingelser, ligesom du også kan finde nyttig hjælp og viden i vores ”Ofte stillede spørgsmål”.    

Er du erhvervskunde?

For erhvervskunder gælder der andre betingelser for reklamation.

Læs her

Reklamationsperioden er her begrænset til 12 måneder fra levering, medmindre andet er skriftligt aftalt. Reklamationsperioden er seks måneder fra levering, hvad angår netdele og batterier. Efter reklamationsperiodens udløb kan der således ikke påberåbes denne mangel. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 12 måneders reklamationsperiode. 

Kunden er forpligtet til straks og senest dagen efter levering at foretage kontrol af varen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Transportskader skal straks gøres gældende overfor transportøren. Kunden er forpligtet til at gennemgå og afprøve software umiddelbart efter leveringen.

Læs alle gældende handelsbetingelser for erhvervskunder ved at gå til Handelsbetingelser og finde det rigtige sæt.