Kurv 0

Betingelser for reklamation

Der skelnes mellem betingelser for privatkunder og erhvervskunder.

Reklamationsret - Forbrugere (B2C)

Underretning ved reklamation

Køber skal meddele Wupti.com om eventuelle mangler ved produkter indenfor rimelig tid fra, at køber har opdaget fejlen. Wupti.com’s modtagelse af en sådan meddelelse indenfor 2 måneder vil altid være rettidig.  

Køber opfordres til at anvende proceduren, som står beskrevet på hjemmesiden under punktet ”Kundeservice” à ”Reklamation”.

Betaling af fragtomkostninger ved reklamation

Køber skal afholde de direkte fragtomkostninger. Wupti.com vil dog refundere købers rimelige fragtomkostninger, hvis reklamationen er berettiget. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og køber skal huske at gemme kvitteringen for afsendelsen, så wupti.com kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Varen sendes til:

Salling Group returcenter, Graham Bellsvej 22, port 40, 8200 Aarhus N

Når du returnerer varen, bedes du beskrive problemet så detaljeret som muligt.Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

I tilfælde af mangler ved varen, finder købelovens regler om mangler anvendelse. Wupti.com tilbyder 24 måneders reklamationsret på køb af produkter. Wupti.com forpligter sig derfor til afhjælpe køber, hvis der er en mangel på produktet. Dette kan ske enten ved reparation, ombytning, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Batterier og netdele anses som værende slidtagedele med en begrænset levetid

Wupti.com forbeholder sig retten til, til enhver tid at søge udbedring før en eventuel ombytning. Wupti.com kan ombytte produkter med tilsvarende egenskaber.

Følgeskader

Wupti.com kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, der er en følge af at produkter, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat - på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger, antenne- eller modtagerforhold.

Produktansvar

Wupti.com’ ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, købers gods, tredjemand eller tredjemands gods m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra wupti.com´s side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af wupti.com.

I tilfælde af at skade påføres tredjepart, skal køber straks underrette wupti.com og medvirke til sagens opklaring. Wupti.com har ret til at besigtige skaden.

Ved skader på enhver form for lagringsmedier, (f.eks. audio-/videokassetter, datatapes, CD-rom, DVD m.m.), som følge af fejl ved produktet, er wupti.com's erstatningsansvar begrænset til værdien af tilsvarende uindspillet lagringsmedie.

 

Reklamationsret for erhvervskunder (B2B)

Reklamation skal ske senest 12 måneder fra leveringsdagen eller indenfor produktets garantiperiode for at forpligte wupti.com til at foretage udbedring. Reklamation skal ske inden for rimelig tid efter, at manglen er konstateret. Batterier og netdele anses som værende slidtagedele med en begrænset levetid. Udbedring af forhold, som skyldes købers behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, naturskade, netværksfejl er ikke omfattet af wupti.com´ forpligtelse til udbedring. Wupti.com forbeholder sig retten til, til enhver tid at søge udbedring før en eventuel ombytning af produkter. Wupti.com kan ombytte produkter med tilsvarende produkter efter wupti.com's vurdering.

Køber er forpligtet til straks og senest dagen efter levering at foretage kontrol af varen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. I tilfælde af berettiget reklamation får køber ingen reduktion i købsprisen, før produktet har været ude af funktion i over 21 arbejdsdage, efter køber har underrettet wupti.com herom. Wupti.com kan beslutte at stille tilsvarende produkter til rådighed for køber, indtil produkter igen er funktionsdygtige. Transportskader skal straks gøres gældende overfor transportøren. Køber er forpligtet til at gennemgå og afprøve software umiddelbart efter levering. Konstaterer køber fejl eller mangler, skal køber straks reklamere til wupti.com ved skriftlig henvendelse til kundeservice@wupti.com med specifikation af den mangel, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, bortfalder retten til at gøre mangler gældende. Køber betaler for transport af produkter udenfor forretningsområdet og til wupti.com.