Kurv 0

Regler for droneflyvning

Lær mere om de forskellige droneregler

I 2021 er der kommet nye EU-regler indenfor droneflyvning. Med indførelsen af de nye regler, stopper man med at sondre mellem bymæssigt område og uden for bymæssigt område. I stedet deler man kategorierne op baseret på risiko.

 

Kategorier til droneflyvning

Man inddeler droneflyvning i forskellige kategorier, på baggrund af hvor risikofydt flyvningen kan være.

Den åbne kategori omhandler droneflyvning med lav risiko for, at en tredjepart kommer til skade. Det gælder eksempelvis fotografering, landopmåling og rekreativ flyvning. Flyvning i denne kategori skal foregå indenfor fjernpilotens synsvidde.

Den specifikke kategori dækker over de flyvninger, hvor der er en forhøjet risiko for at en tredjepart kommer til skade. Det kan omhandle situationer, hvor droneføreren ikke kan se dronen, eller flyvninger hvor dronen bruges til transport.

Den certificerede kategori dækker flyvninger, hvor risikoen er på niveau med bemandet flyvning. Det vil altså typisk omhandle droner som fragter passagerer.

 

I denne guide vil vi komme nærmere ind på den åbne og specifikke kategori, da disse to kategorier er de mest udbredte.

 

Droneflyvning i den åbne kategori

Den åbne kategori anses for at være mindst risikobetonet. Derudover samler kategorien langt de fleste former for droneflyvning.

I den åbne kategori vil du bl.a. skulle overholde nogle fælles retningsinjer som:

 • Man må ikke overflyve menneskemængder
 • Overholde minimumsafstande til lufthavne og infrastruktur
 • Have en maksimal flyvehøjde på 120 meter
 • Flyve inden for synsvidde.

Inden for den åbne kategori inddeler man droner i forskellige vægtklasser. Hvis dronen eksempelvis vejer under 900 gram, så stilles der færre krav til både dig som operatør og til de procedurer, som du skal følge.

Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at den åbne kategori ikke er helt åben. Der stilles krav til die specifikationer, alt efter hvilken drone du ønsker at flyve.

 • For at flyve A1-operationer med C0-droner stilles der ingen krav
 • For at flyve A1-operationer med C1-droner skal du tage et kursus og en teoriprøve
 • For at flyve A2-operationer med C2-droner skal du tage et kursus og en teoriprøve
 • For at flyve A3-operationer med C3-droner skal du blot på kursus

Der er ingen teoriprøve-krav til C3-droner, da A3-operationer kun må foregå langt væk fra mennesker.

Hvis du vil læse alle retningslinjerne, så kan du her finde alle regler for droneflyvning i den åbne kategori.

Droneflyvning i den specifikke kategori

Hvis ikke din operation passer i den åbne kategori, så skal du med al sansynlighed flyve i den specifikke kategori. Som udgangspunkt, så er alt der ikke kan være i den åbne kategori, under den specifikke kategori.

Hvis du ikke kan overholde kravet om sikkerhedsafstand til mennesker eller hvis du skal flyve med droner på over 4 kg, så ender du også med at flyve i den specifikke kategori. Du skal også i denne kategori, hvis du skal flyve med din drone udenfor synsfeltet.

Derudover gælder det at du skal i denne kategori, hvis du:

 • Flyver med droner over 4 kg tæt på mennesker
 • Flyver højere end 120 meter
 • Flyver tæt på lufthavne

For at flyve i den specifikke kategori, kræver det at du kvalificerer dig til forskellige scenarier for flyvning. Denne operationelle tilladelse ustedes af Trafikstyrelsen og du kan læse meget mere om det på deres hjemmeside.

 

Regler om forsikring af drone

I Danmark er der regler om, at du skal have dig en ansvarsforsikring, når du flyver med droner, der vejer over 250 gram. Denne ansvarsforsikring skal samtidig opfylde en række betingelser - heriblandt dække skader på op til syv millioner kroner, hvis din drone skulle være involveret i et uheld.

Sørg for at din forsikring stemmer overens med den kategori, som du skal flyve din drone indenfor.

 

Regler om afstand til mennesker

Det er en regel, at du skal holde mindst 50 meters afstand til større menneskemængder. Du må gerne have tilskuere, der har indvilliget i, at dronen er til stede, men du må aldrig overskride de 50 meters afstand til folk, der ikke ved det og heller ikke overflyve dem. Tilskuerne skal give samtykke til, at du må flyve tæt på dem, samtidig med du har et dronebevis. 

Husk at registrere din drone 

Når du køber en drone, så skal du huske at registrere dig som dronefører hos Trakfikstyrelsen, før du flyver. Du skal registrere dig gennem virk.dk som dronefører. Herefter får du tilsendt et registringsnummer, som kun du har. Du skal placere nummeret på dronen sammen med dit navn og telefonnummer. Du må derfor ikke flyve med din drone, før den er registreret og mærket. 

Derudover skal du også huske at orientere dig om, hvad der sker i luftrummet, før du foretager en flyvning med din drone. På den måde sikrer du dig, at du ikke har overset noget vigtigt. Du finder en masse informationer på droneluftrum.dk.

 

Må du flyve med din drone om natten? 

Er der regler for, om du må flyve din drone om natten? Hvis du flyver om natten, så skal du følge følgende regler: 

 • Andre skal kunne se din drone om natten. Derfor er det vigtigt, at den er udstyret med lys. 
 • Start- og landingsområde skal være nok belyst til, at du kan se forbipasserende, og at du kan styre dronen. 

Det er også vigtigt at påpege, at du aldrig må flyve dronen hen et sted, hvor du ikke kan se den - uanset om det er lyst eller mørkt. Du skal derfor hele tiden kunne se og være i kontakt med den. Hvis du flyver dronen udenfor synsvidde, så er der nemlig større risiko for, at uheldige episoder kan opstå. 

Regler for at flyve over privat grund

Det er forbudt at flyve over boligområder og private områder med hegn eller hæk, medmindre du har fået tilladelse til det. Du må gerne flyve over en uafgrænset mark, hvis det ikke forstyrrer markens ejer, men du må ikke flyve over folks private grunde uden tilladelse. 

Overskrid ikke maksimal flyvehøjde

Der er krav om, at din flyvehøjde ikke må overskride 100 meter over terræn. Det er for at sikre, at din drone ikke støder sammen med et fly i luftrummet. Derfor skal du hele tiden holde øje med din flyvehøjde. Dette gør du ved at downloade apps, der er beregnet til formålet, når du flyver med drone. Hvis du har dronebevis er det tilladt at flyve 120 meter over terræn, hvis du er i byområder. 

 

Andre droneregler, du skal være opmærksom på

Udover de droneregler, der allerede er blevet nævnt, så er der også andre regler, du skal overholde: 

 • Overvågning af luftrummet
 • Afstand til skibe 
 • Afstand til lufthavne
 • Afstand til uheldssteder
 • Afstand til bymæssige områder 
 • Naturfølsomme områder

 

Køb din drone på wupti.com

Hvis du har fået et dronebevis eller dronetegn, og du samtidig har orienteret dig i de mange droneregler, så er du godt klædt på til at investere i en ny eller måske din første drone. På wuptii.com har vi et stort udvalg af droner. Så dyk ned i vores udvalg, og find din favorit her.