Kurv 0
DYRUP

DYRUP komposit imprægnering

Fås kun i butik
DYRUP Komposit Imprægnering hæmmer fedstof og skidt i at trænge ned i WPC/komposit overfladen. Imprægneringen skaber en hinde som får vandet til at perle af overfladen. Dyrup Komposit Impræ...
Læs mere
BeskrivelseSpecifikationer

Beskrivelse

DYRUP Komposit Imprægnering hæmmer fedstof og skidt i at trænge ned i WPC/komposit overfladen. Imprægneringen skaber en hinde som får vandet til at perle af overfladen. Dyrup Komposit Imprægnering kan påføres på materialer af WPC/komposit, som fx terrasser, hegn, facader, mm.

 

Fare:
H226 / H304 / H413
Brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en læge. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl huden med vand.

Se mere