Kurv 0
DYRUP

DYRUP komposit rens

Fås kun i butik
DYRUP Komposit Rens, er et koncentreret rengøringsprodukt til WPC/komposit materiale, herunder terrassebrædder, hegnsprofiler, facade mm. Produktet fjerner effektivt skidt, fedt og begroninger, samt opfrisker ov...
Læs mere
BeskrivelseSpecifikationer

Beskrivelse

DYRUP Komposit Rens, er et koncentreret rengøringsprodukt til WPC/komposit materiale, herunder terrassebrædder, hegnsprofiler, facade mm. Produktet fjerner effektivt skidt, fedt og begroninger, samt opfrisker overfladen. Produktet kan anvendes til almindelig rengøring og vedligehold.


Fare:
H318 / H412
Forårsager alvorlig øjenskade. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Se mere